1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
  2. Become a member of PRTA today, fill out the application form here.
  3. Hey Guest, It'd be great if you'd consider making a small contribution here. All support is greatly appreciated!
  4. Contact! - The Third campaign Battle! Read more here.

Jednostka Wojskowa Komandosów

Jednostka Wojskowa Komandosów
[JWK]

Jesteśmy polskojęzycznym klanem grającym głównie w samodzielnego moda do gry Battlefield 2 pod tytułem Project Reality oraz okazyjnie sięgającym po inne gry. W grze dążymy do zwycięstwa za wszelką cenę (TryHard). Nie ma tutaj systemu oceniania, a stopnie są trzy - Lider, jego zastępcy (Deputy) oraz zwykli członkowie (Member). Pomimo, że nikogo nie zmusza się do gry, jesteśmy bardzo aktywnym klanem, uczestniczymy w większości eventów i meczy, które sami też czasem organizujemy.

We're polish-speaking clan playing mainly standalone Battlefield 2 mod called Project Reality and occasionally reaching for other games. In the game, we strive for victory at all costs (TryHard). There is no grading system, and the ranks are three - Leader, his Deputies and regular Members. Although no one is forced to play, we are a very active clan, as We participate in the majority of events and matches, and sometimes we organise our own.

TeamSpeak3: ts.prta.co
Discord: https://discord.gg/vT7vHDq


Leaders
SucharMistrz
PRBF2 name:
[R-CON]Suchar
PRBF2 hash:
Registered:
Oct 7, 2017
Last seen:
Mar 18, 2019 at 22:17
Posts:
900
Likes:
491
VTRaptor
If i reported you - it's nothing personal.
PRBF2 name:
VTRaptor
PRBF2 hash:
Registered:
Nov 5, 2015
Last seen:
Mar 19, 2019 at 14:13
Posts:
321
Likes:
251

Members
flanker12
Registered:
Feb 11, 2018
Last seen:
Mar 19, 2019 at 09:35
Posts:
65
Likes:
34
izmash
Registered:
Jan 10, 2018
Last seen:
Mar 17, 2019 at 17:19
Posts:
13
Likes:
10
Qent
Registered:
Jan 10, 2018
Last seen:
Mar 14, 2019 at 17:54
Posts:
2
Likes:
0
Skaner
Registered:
Aug 9, 2013
Last seen:
Mar 9, 2019
Posts:
11
Likes:
3
Vinez
Registered:
Dec 2, 2017
Last seen:
Mar 9, 2019
Posts:
23
Likes:
10
Ahmed1109
Registered:
Jan 9, 2018
Last seen:
Jan 23, 2019
Posts:
4
Likes:
2
Attilan02
Registered:
Feb 11, 2018
Last seen:
Feb 8, 2019
Posts:
2
Likes:
0
Ciasteu
Registered:
Jan 12, 2018
Last seen:
Feb 20, 2018
Posts:
4
Likes:
2
JustMax
Registered:
Jan 9, 2018
Last seen:
Dec 1, 2018
Posts:
4
Likes:
0
MAtiZ
Registered:
Jan 9, 2018
Last seen:
Feb 22, 2019
Posts:
2
Likes:
0
Neron
Registered:
Jan 10, 2018
Last seen:
Nov 16, 2018
Posts:
2
Likes:
0
Oen44
Registered:
Dec 8, 2018
Last seen:
Jan 16, 2019
Posts:
2
Likes:
0
Przekolorowany
Registered:
Nov 5, 2015
Last seen:
Nov 14, 2018
Posts:
3
Likes:
4
Tupt3KPL
Registered:
Jan 4, 2019
Last seen:
Jan 12, 2019
Posts:
2
Likes:
0
weriet
Registered:
Jan 27, 2018
Last seen:
Jan 27, 2018
Posts:
1
Likes:
0
Zgnilec
Registered:
Jan 12, 2018
Last seen:
Dec 9, 2018
Posts:
2
Likes:
0
Constraints:
  • unique(Leaders) ≤ 4 (2)
  • size ≥ 5

18 unique members:

  • Leaders: 2
  • Members: 16